Sirnii walharkaa fuudhinsa Baallii Gadaa Oromoo Gujii gaggeefamaa jiru irratti Jaarsoo Dhugoo Abbaa Gadaa Gujii 75ffaa ta’uun Muudamaniru.
Gadaanis  Baallii  Harmuufaa irraa gara Gadaa Roobaleetti ce’eera.

Gadaan Quufaa Gabbina; kan milkii haa ta’u!
Baga Gammaddan

#Walharkaa Fuudhinsa Baallii Sirna Gadaa  Oromoo Gujjii

#Baankii Siinqee
#Tokkummaan gara milkaa’inaatti!

Share

Name

Job Title

Related Posts

  • ለሲንቄ ባንክ አ.ማ ባለአክስዮኖች የተደረገ የስብሰባ ጥሪ

    የአክስዮን ማህበሩ ስም: ሲንቄ ባንክ አ.ማ               የአክስዮን ማህበሩ ዓይነት: የባንክ [...]

  • Waamicha Walga’ii Abbootii Aksiyoonaa W.A Baankii Siinqeetiif Taasifame

    Maqaa Dhaabbatichaa : W.A Baankii Siinqee       Gosa Hojii Dhaabbatichi Irratti Bobba’e : Tajaajila Baankii [...]

  • Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

    Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]