• Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

  Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]

 • Baankiin Siinqee damee haaraa Ganda Ikkoo Tuurizimii Wancii keessatti bane

  Baga gammaddan! Pirojeektoota biyyoolessaa gurguddoo naannoolee biyya keenyaa adda addaatti ijaaramaa jiran keessaa tokko Gandi Ikkoo [...]

 • Gamaaggama  Rawwii Hojii Walakkaa Waggaa Baankii Siinqee

  Maaneejimantiin Baankii Siinqee guyyaa kaleessaa Amajjii 18 Gamaaggama  Rawwii Hojii Walakkaa Waggaa baankichaa kan bara baajata [...]

 • Baankiin Siinqee fi Yuunivarsitiin Salaalee waliin…

  Baankiin Siinqee fi Yuunivarsitiin Salaalee hojii hubannoo hawaasaa gabbisuurratti waliin hojjechuuf waliigaltee walhubannaa mallatteessan. Pirojektiin hubannoo [...]

 • Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

  Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]

 • Baankiin Siinqee damee haaraa Ganda Ikkoo Tuurizimii Wancii keessatti bane

  Baga gammaddan! Pirojeektoota biyyoolessaa gurguddoo naannoolee biyya keenyaa adda addaatti ijaaramaa jiran keessaa tokko Gandi Ikkoo [...]

 • Gamaaggama  Rawwii Hojii Walakkaa Waggaa Baankii Siinqee

  Maaneejimantiin Baankii Siinqee guyyaa kaleessaa Amajjii 18 Gamaaggama  Rawwii Hojii Walakkaa Waggaa baankichaa kan bara baajata [...]

 • Baankiin Siinqee fi Yuunivarsitiin Salaalee waliin…

  Baankiin Siinqee fi Yuunivarsitiin Salaalee hojii hubannoo hawaasaa gabbisuurratti waliin hojjechuuf waliigaltee walhubannaa mallatteessan. Pirojektiin hubannoo [...]

 • Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

  Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]

 • Baankiin Siinqee damee haaraa Ganda Ikkoo Tuurizimii Wancii keessatti bane

  Baga gammaddan! Pirojeektoota biyyoolessaa gurguddoo naannoolee biyya keenyaa adda addaatti ijaaramaa jiran keessaa tokko Gandi Ikkoo [...]

 • Gamaaggama  Rawwii Hojii Walakkaa Waggaa Baankii Siinqee

  Maaneejimantiin Baankii Siinqee guyyaa kaleessaa Amajjii 18 Gamaaggama  Rawwii Hojii Walakkaa Waggaa baankichaa kan bara baajata [...]

 • Baankiin Siinqee fi Yuunivarsitiin Salaalee waliin…

  Baankiin Siinqee fi Yuunivarsitiin Salaalee hojii hubannoo hawaasaa gabbisuurratti waliin hojjechuuf waliigaltee walhubannaa mallatteessan. Pirojektiin hubannoo [...]