“Uummata naannoo keenyaa fayyadamaa taasisuudhaaf warraaqsa dinagdee taasisuun barbaachisaadha” Obbo Shimallis Abdiisaa, PMN Oromiyaa

Sadaasa 08, 2015: Giruuppii Inveestimeentii Dhaabbilee Misoomaa Motummaa Naannoo Oromiyaa Hundeeffame.
Sagantaa hundeeffamaa kanarratti kan hirmaate Baankiin Siinqee; dhaabbilee misoomaa uummatichaaf humna ta’an kanneen waliin hojjechuufi misooma naannoo keenyaa gama faayinaansiitiin deeggaruuf kutannoon akka hojjetu ifoomseera.

Baankii Siinqee – Humna Jijjiiramaa!

Tokkummaan Gara Milkaa’inaatti!

Share

Name

Job Title

Related Posts

  • ለሲንቄ ባንክ አ.ማ ባለአክስዮኖች የተደረገ የስብሰባ ጥሪ

    የአክስዮን ማህበሩ ስም: ሲንቄ ባንክ አ.ማ               የአክስዮን ማህበሩ ዓይነት: የባንክ [...]

  • Waamicha Walga’ii Abbootii Aksiyoonaa W.A Baankii Siinqeetiif Taasifame

    Maqaa Dhaabbatichaa : W.A Baankii Siinqee       Gosa Hojii Dhaabbatichi Irratti Bobba’e : Tajaajila Baankii [...]

  • Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

    Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]