Maaneejimantiin Baankii Siinqee guyyaa kaleessaa Amajjii 18 Gamaaggama  Rawwii Hojii Walakkaa Waggaa baankichaa kan bara baajata 2016  adeemsissuun milkaa’ina argamee fi hanqinaalee muudatan irratti bal’inaan mari’ateera.

Xumura gamaggama raawwii hojii kanaarratti Perezedaantiin Baankii Siinqee, Obbo Nawaay Magarsaa milkaa’ina argameef hojjettota baankichaa galateeffatanii hojmaata fuulduraaf xiyyeeffannoo barbaadan adda baasuun kallattii kaa’aniiru.


#Siinqee_Bank    #Siinqee_Ihsan     #ሲንቄ_ኢህሳን
#EMPOWERED_TOGETHER

Share

Name

Job Title

Related Posts

  • ለሲንቄ ባንክ አ.ማ ባለአክስዮኖች የተደረገ የስብሰባ ጥሪ

    የአክስዮን ማህበሩ ስም: ሲንቄ ባንክ አ.ማ               የአክስዮን ማህበሩ ዓይነት: የባንክ [...]

  • Waamicha Walga’ii Abbootii Aksiyoonaa W.A Baankii Siinqeetiif Taasifame

    Maqaa Dhaabbatichaa : W.A Baankii Siinqee       Gosa Hojii Dhaabbatichi Irratti Bobba’e : Tajaajila Baankii [...]

  • Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

    Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]