Baankiin Siinqee fi Waldaan Interpiraayizii Shaggar leenjii hojii uummachuu fi misooma biizenasii irratti xiyyeeffate dargaggoota magaalaafi baadiyyaa keessa jiraataniif kennuuf waliin hojjechuuf waliigaltee wal hubannoo mallatteessan. Leenjiin kunis dargaggoota hojiitti galchuufi humna misoomaa taasisuu keessatti gahee olaanaa ni qabaata jedhamee amanama.

#Waliigaltee wal hubannoo dabalataa mallattaa’e

Share

Name

Job Title

Related Posts

  • ለሲንቄ ባንክ አ.ማ ባለአክስዮኖች የተደረገ የስብሰባ ጥሪ

    የአክስዮን ማህበሩ ስም: ሲንቄ ባንክ አ.ማ               የአክስዮን ማህበሩ ዓይነት: የባንክ [...]

  • Waamicha Walga’ii Abbootii Aksiyoonaa W.A Baankii Siinqeetiif Taasifame

    Maqaa Dhaabbatichaa : W.A Baankii Siinqee       Gosa Hojii Dhaabbatichi Irratti Bobba’e : Tajaajila Baankii [...]

  • Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

    Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]